Čítame anglicky

Čítanie je základ gramotnosti.
Väčšina študentov sa však nikdy neučila čítať anglicky, ale výslovnosť jednotlivých slov sa učí naspamäť.

Nebuďte jedným z nich.

Nehádajte výslovnosť neznámych slov. 

Staňte sa gramotný aj v anglickom jazyku.


Čo sa s nami naučíte?

-vyslovovať jednotlivé hlásky

- spájať hlásky do slabík a slov

- zábavné slová (slová, ktoré sa vymykajú pravidlám výslovnosti)