Cenník (deti)

Little Frogs

trvanie: október 2018 - jún 2019                         

počet hodín: 75 / 35

frekvencia: 2x týždenne 30 minút / 1x týždenne 30 minút

399€ / 199€ (ročne)

44€ / 22 

(mesačne)

Super Kids                                     

trvanie: október 2018 - jún 2019

počet hodín: 75 / 35

frekvencia: 2x týždenne 45 minút / 1x týždenne 45 minút

399€ / 199

(ročne)

44€ / 22

(mesačne)

Genki Kids

trvanie: október 2018 - jún 2019

počet hodín: 75 /35

frekvencia: 2x týždenne 45 minút / 1x týždenne 45 minút

399€ / 199

(ročne)

44€ / 22

(mesačne)

I can read

trvanie: október 2018 - jún 2019

počet hodín: 75 /35

frekvencia: 2x týždenne 45 minút / 1x týždenne 45 minút

399 / 199€

(ročne)

44€ / 22

(mesačne)

Youngsters

trvanie: október 2018 - jún 2019

počet hodín: 75 /35

frekvencia: 2x týždenne 45 minút / 1x týždenne 45 minút

399 / 199€

(ročne)

44€ / 22

(mesačne)

Teens I. a II.

trvanie: október 2018 - jún 2019

počet hodín: 75 /35

frekvencia: 2x týždenne 45 minút / 1x týždenne 45 minút

399 / 199€

(ročne)

44€ / 22

(mesačne)

Cena kurzu sa uhrádza polročne (2 splátky), alebo ročne.