Ochrana a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame v súlade so Zákonom  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Na našej webovej stránke od Vás môžeme žiadať všetky, alebo niektorý z nasledujúcich údajov:

MENO

Vaše meno používame výhradne na komunikáciu s Vami.

V prípade, že sa rozhodnete pre vyplnenie online testu na určenie úrovne Vášho anglického jazyka, Vaše meno nám umožní správne priradiť a vyhodnotiť vyplnený test.

Ak na webovej stránke vyplníte niektorý z formulárov: Online prihláška, Mám záujem o preklad, Mám záujem o KOMPAS+, alebo formulár pre dohodnutie ukážkovej hodiny, Vaše meno nám slúži na prípravu podkladov ku zmluvám o poskytovaní služieb a na dôstojnú komunikáciu s Vami. 

E-MAILOVÁ ADRESA

Vašu emailovú adresu využívame výhradne na komunikáciu s Vami. 

V prípade, že sa rozhodnete pre vyplnenie testu na určenie úrovne Vášho anglického jazyka, výsledky testov Vám zasielame do Vašej e-mailovej schránky. 

Ak sa rozhodnete pre stiahnutie nášho bezplatného e-booku, tento Vám zasielame na Vami zadanú e-mailovú adresu.

TELEFÓNNE ČÍSLO

Vaše telefónne číslo používame výhradne na komunikáciu s Vami. Telefonický kontakt nám dovoľuje rýchlo overiť Váš záujem o nami poskytované služby  ak vyplníte kontaktný formulár alebo online prihlášku a poskytnúť Vám potrebné informácie.


Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín

mimo EU a EHP a slúžia výlučne pre potreby jazykovej školy Akadémia snov.