Teens I.

Kurz je určený pre deti vo veku 13-15 rokov

Deti si zábavnou formou (hry/stolné hry/hry na roly. atď.) osvojujú a precvičujú už naučenú gramatiku a slovnú zásobu a svoje vedomosti ďalej rozširujú.

Hlavný dôraz kladieme na komunikáciu, pretože tej sa deťom v škole dostáva najmenej.

Po dohode pomoc s domácimi úlohami a projektami (len pri individuálnej výučbe).


Dĺžka kurzu: október 2019 - jún 2020

Frekvencia kurzu: 1x týždenne 45 min.

Počet detí v skupine: max. 4

Cena kurzu:

199 € (22 € mesačne) 35 hodín