Preklady


Úradný preklad

Sprostredkujeme Vám kvalitný preklad úradných dokumentov z AJ do SJ/zo SJ do AJ. Preklad vykonáva úradný prekladateľ riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Úradný preklad bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Neúradný preklad

Všeobecný preklad (článok, životopis, emailová komunikácia, webová stránka...)