Teens II.

Kurz je určený pre študentov vo veku 16-18 rokov

Študenti si zábavnou formou (hry/stolné hry/hry na roly. atď.) osvojujú a precvičujú už naučenú gramatiku a slovnú zásobu a svoje vedomosti ďalej rozširujú.

Hlavný dôraz kladieme na komunikáciu, pretože tej sa študentom v škole dostáva najmenej, avšak aktívne pracujeme aj na ostatných zručnostiach ako počúvanie, písanie a čítanie. Obsah kurzu je prispôsobený požiadavkám na maturitnú skúšku z anglického jazyka.

Po dohode pomoc s domácimi úlohami a projektami (len pri individuálnej výučbe).


Dĺžka kurzu: október 2019 - jún 2020

Frekvencia kurzu: 1x týždenne 45 min.

Počet študentov v skupine: max. 4

Cena kurzu:

199 € (22 € mesačne) 35 hodín