Phonics (3. skupina)


V tretej skupine si predstavíme zvuky, ktoré počujeme pri výslovnosti týchto písmen:

g          o          u          l           f           b         

Nezabudnite. Pri čítaní v angličtine je dôležité vedieť, že každé písmeno má svoje meno a takisto zvuk, ktorý ho reprezentuje, teda zvuk, ktorý počujeme pri jeho vyslovení. Meno a výslovnosť písmena však nie sú rovnaké.

g - toto písmeno sa volá dží (takto ho budeme hláskovať v slove). Pri čítaní ho vyslovíme rovnako ako g v slovenskom jazyku (gap, gasp, grab...). Je to znelá hláska, takže ak pri jej vyslovení priložíme ruku na krk môžeme cítiť vibrovanie hlasiviek. 

o - toto písmeno sa volá ou (takto ho budeme hláskovať v slove). Pri čítaní ho vyslovíme rovnako ako o v slovenskom jazyku (pot, on, off...). Je to znelá hláska, takže ak pri jej vyslovení priložíme ruku na krk môžeme cítiť vibrovanie hlasiviek.

u - toto písmeno sa volá (takto ho budeme hláskovať v slove). Pri čítaní ho vyslovíme ako a (sun, umbrella, fun...). Je to znelá hláska, takže ak pri jej vyslovení priložíme ruku na krk môžeme cítiť vibrovanie hlasiviek.

l - toto písmeno sa volá el (takto ho budeme hláskovať v slove). Pri čítaní ho vyslovíme dlho llll (lip, luck, lot...) Je to znelá hláska, takže ak pri jej vyslovení priložíme ruku na krk môžeme cítiť vibrovanie hlasiviek.

f - toto písmeno sa volá ef (takto ho budeme hláskovať v slove). Pri čítaní ho však vyslovíme odlišne: vydýchneme a vyslovujeme ho dlho ffff (fan, flat, fat...). Zvuk, ktorý vydávame je podobný zvuku vyfukujúcej sa nafukovačky :). Je to neznelá hláska, takže ak pri jej vyslovení priložíme ruku na krk necítime vibrovanie hlasiviek.

b - toto písmeno sa volá (takto ho budeme hláskovať v slove). Pri čítaní ho však vyslovíme odlišne. Jeho výslovnosť je veľmi podobná nášmu b, avšak vyslovovať ho začíname so zovretými perami (ban, bolt, bet...). Je to znelá hláska, takže ak pri jej vyslovení priložíme ruku na krk môžeme cítiť vibrovanie hlasiviek.