Sťahujeme sa! 

Od 22.1. 2018 nás nájdete v nových priestoroch na 
ul. Falešníka 10 

(1. poschodie, 102-A)
v Prievidzi.