Phonics (2. skupina)

V druhej skupine si predstavíme zvuky, ktoré počujeme pri výslovnosti týchto písmen: 

c      k      e      h      r      m      d

Pamätáte si? Pri čítaní v angličtine je dôležité vedieť, že každé písmeno má svoje meno a takisto zvuk, ktorý ho reprezentuje, teda zvuk, ktorý počujeme pri jeho vyslovení. Meno a výslovnosť písmena však nie sú rovnaké.

c - toto písmeno sa volá  (takto ho budeme hláskovať v slove), pri čítaní ho však vyslovíme ako k (cat, come, cut...). Pozor, výslovnosť nie je úplne totožná s naším k, pripomína skôr zvuk, ktorý vydávajú kastanety (hudobný nástroj :)) Túto hlásku však vyslovujeme ako sssss zvyčajne vtedy, ak je bezprostredne nasledované samohláskami e, i a y (cinema, ice, pencil, fence, cycle...) . Zvuk, ktorý vydávame pri jeho čítaní je teda rovnaký ako syčanie hada. Vyskúšajte si to :)

k - toto písmeno sa volá kej (takto ho budeme hláskovať v slove), pri čítaní ho však vyslovíme ako (kettle, sky, kit...). Pozor, výslovnosť nie je úplne totožná s naším k, pripomína skôr zvuk, ktorý vydávajú kastanety (hudobný nástroj :)) 

Určite ste si všimli, že výslovnosť hlások c a k je totožná (vo väčšine prípadov). Rovnako tieto dve hlásky prečítame, ak budú v slove stáť vedľa seba - ck (kick, sack, pack...). Napriek tomu, že hlásky sú dve prečítame ich spolu a len raz :). Obidve tieto hlásky, či už stoja spolu, alebo samostatne sú neznelé, to znamená, že ak pri ich výslovnosti priložím ruku na krk, hlasivky nevibrujú.

e - toto písmeno sa volá í (takto ho budeme hláskovať v slove), prí čítaní ho však vyslovíme ako e (egg, peg, hen...). Výslovujeme rovnako ako samohlásku e v našom jazyku. E, rovnako ako všetky ostatné samohlásky (a, i, o, u, niekedy y), je znelá hláska, to znamená, že ak pri jej výslovnosti priložím ruku na krk, tak cítim vibrovanie (pohyb) hlasiviek. 

h - toto písmeno sa volá ejč (takto ho budeme hláskovať v slove), prí čítaní ho však vyslovím ako hhhh (predstavte si, ako udychčaní po dlhom či krátkom :) behu vydýchnete). Túto hlásku, podobne ako s, vyslovujem dlho (help, hat, hen...). H je neznelá hláska, takže pri priložení ruky na krk necítim vibrovanie (pohyb) hlasiviek.

r - toto písmeno sa volá ár (takto ho budeme hláskovať v slove), pri čítaní ho však vyslovím odlišne. Predstavte si psíka držiaceho v papuli kosť ako na Vás vrčí pri pokuse kosť mu vziať (neskúšajte, len si predstavujte :)) rrrr. Tento zvuk nemá nič spoločného s naším slovenským r. Zvuk, ktorý vydávame je znelý a opäť dlhý (rat, red, rack...). Pri priložení ruky na krk cítime vibrovanie hlasiviek. 

m - toto písmeno sa volá em (takto ho budeme hláskovať v slove), pri čítaní ho však vyslovím odlišne. Predstavte si chutný nedeľný obed a zvuk, ktorý vydáte keď ho ochutnáte či len k nemu privoniate :) mmmm. Zvuk, ktorý vydávam je opäť dlhý a znelý, pričom túto hlásku vyslovujem so zovretými perami (man, map, met...). 

d - toto písmeno sa volá (takto ho budeme hláskovať v slove), pri čítaní ho však vyslovním odlišne. Výslovnosť je veľmi podobná d v slovenčine, avšak je o čosi mäkšia (nie ď), povedzme maznavejšia :). Túto hlásku vyslovím krátko a rázne. Je to znelá hláska, takže pri priložení ruky na krk cítime vibrovanie hlasiviek (deck, dress, dam...).