I can read (od 6 rokov)

Čítanie je základ gramotnosti. 

My to vieme a preto sme vytvorili kurz, 

v ktorom sa deti naučia čítať ANGLICKY

 rovnako ako anglicky hovoriace deti.

Ponúkame Vašim deťom výučbu úspešnou metódou 

Jolly Phonics

Umožnite Vašim deťom aby boli gramotné aj v anglickom jazyku!


Čo to znamená vedieť čítať v anglickom jazyku?

Čítanie v tomto prípade chápeme ako schopnosť správne napísané slovo vysloviť, a naopak počuté slovo správne zapísať. Vedieť čítať teda znamená, že deti bez pomoci vyslovia akékoľvek, aj nové, napísané slovo a napíšu akékoľvek, aj neznáme, počuté slovo. 

Prečo je dôležité vedieť čítať v anglickom jazyku?

 Vedieť slovo správne prečítať je dôležité najmä preto, že nesprávnou výslovnosťou deti menia nielen význam slov, ale aj celých viet a to môže byť v komunikácii problém. Anglický jazyk sa stáva neoddeliteľnou súčasťou života našich detí a všetci chceme aby v ňom NAŠE deti komunikovali prirodzene a bez obáv. 

Čo sa deti v kurze naučia?

- deti sa naučia správne vyslovovať, prečítať a napísať 42 hlások a ich spojení 

- spájať hlásky do slabík a slov

- alternatívna výslovnosť hlások 

- zábavné slová - slová, ktoré sa vymykajú pravidlám výslovnosti 

Dĺžka kurzu: október 2019 - jún 2020

Frekvencia kurzu: 1x týždenne 45 min.

Počet detí v skupine: max. 6

Cena kurzu: 
199 € (22 € mesačne) 35 hodín