Čo budete po ukončení kurzu ovládať?

- slovnú zásobu nevyhnutnú pri zdravotnej starostlivosti o staršieho/chorľavého/nemohúceho človeka

-slovnú zásobu spojenú s bežným fungovaním v domácnosti (domáce práce, varenie, nakupovanie...)

-gramatiku potrebnú pre každodennú komunikáciu

Nemecký jazyk pre opatrovateľky a
zdravotných pracovníkov

Chystáte sa vycestovať do nemecky hovoriacej krajiny za prácou? Nemáte čas dochádzať do jazykovej školy?

Využite možnosť študovať online v pohodlí Vášho domova a pripravte sa s nami na pobyt v zahraničí. 

Kurz prebieha online pod vedením skúseného lektora nemeckého jazyka v deň a čas, ktorý Vám vyhovuje.