Phonics (1. skupina)

V prvej skupine si predstavíme zvuky, ktoré počujeme pri výslovnosti týchto písmen: 

s     a     t     i     p     n.

Pri čítaní v angličtine je dôležité vedieť, že každé písmeno má svoje meno a takisto zvuk, ktorý ho reprezentuje, teda zvuk, ktorý počujeme pri jeho vyslovení. Meno a výslovnosť písmena však nie sú rovnaké.

s - toto písmeno sa volá es (takto ho budeme hláskovať v slove), pri čítaní ho však vyslovíme ako sssss. Zvuk, ktorý vydávame pri jeho čítaní je teda rovnaký ako syčanie hada. Vyskúšajte si to :)

a - toto písmeno sa volá ej (takto ho budeme hláskovať v slove), pri čítaní ho však vyslovíme ako a (krátke a).

t - toto písmeno sa volá (takto ho budeme hláskovať v slove), pri čítaní ho však vyslovíme odlišne. Určite ste sa už stretli s citoslovcom tss, ktoré často používame na vyjadrenie pohŕdania či nesúhlasu. Výslovnosť tohto písmeno bude podobná, avšak vyslovíme len samotné tt

i - toto písmeno sa volá áj (takto ho budeme hláskovať v slove), pri čítaní ho však vyslovíme podobne ako naše i.

p - toto písmeno sa volá (takto ho budeme hláskovať v skole), pri čítaní ho však vyslovíme odlišne. Zovrieme pery a potom akoby sme šepkali povieme p (výslovnosť je rázna).

n - toto písmeno sa volá en (takto ho budeme hláskovať v slove), pri čítaní ho však vyslovíme odlišne. Spojíme zuby, pričom pery sú pootvorené a vyslovíme nnnnn (zvuk je dlhý ń, vyslovujem ho cez zovreté zuby)

Pozrite si oficiálne video Jolly Phonics a správnu výslovnosť nielen vyššie spomínaných hlások :)