Phonics (5. skupina)

V piatej skupine si predstavíme tieto hlásky:

z w ng v oo (u) oo (ú)

Z/z

meno písmena: zet(takto ju budeme hláskovať v slovách)

pri čítaní vyslovíme ako: zzz(buzz, zebra, zip...)

Túto hlásku vyslovíme so zovretými zubami. Vydáme dlhý a ostrý zvuk: zzz. Z je znelá spoluhláska (voiced consonant) a pri jej vyslovovaní hlasivky vibrujú. Skúste si to :).

Pozor!

Dve vedľa seba stojace písmená z prečítame rovnako ako jedno písmeno z (1 hláska).

napr. slovo ​buzz : b-a-z

W/w

meno písmena: dabl jú(takto ju budeme hláskovať v slovách)

pri čítaní vyslovíme ako: w(wet, wreck, wind...)

Pri vyslovovaní tejto hlásky našpúlime pery ako pri bozku, alebo dámy ako pri rúžovaní :) a

vyslovíme w. Zvuk, ktorý vydáme nemôžeme prirovnať k žiadnej hláske v slovenskom ani v českom

jazyku, no aj napriek tomu väčšina študentov, alebo anglicky hovoriacich s výslovnosťou tejto hlásky

nemá problém.

Priložte ruku na hrdlo a skúste to opäť: w.

Cítite ako vaše hlasivky vibrujú?

Ak áno, vaša výslovnosť je správna :), pretože w je znelá spoluhláska (voiced consonant).

Ak nie, skúste to znova (Try again!).

ng

mená hlások: enadží(takto ich budeme hláskovať v slovách)

pri čítaní vyslovíme ako: ng(sing, training, swimming...)

Opäť sú tu hlásky, ktorých výslovnosť poznáme v prípade, že stojí každá zvlášť. Pripomeňme si ale,

že ak v slove budú stáť vedľa seba, budeme ich vyslovovať spolu - ng. Takéto spojenie hlások

nazývame dvojhláska (diphtong).

Pri vyslovovaní tejto dvojhlásky bude jazyk umiestnení vzadu v ústach (podobne ako pri k) a snažíme

sa vysloviť ng. Výslovnosť nepripomína žiadnu zo slovenských či českých hlások, alebo dvojhlások,

takže výslovnosť musíme natrénovať.

Všimnite si!

G v tejto dvojhláske je zámerne napísané menšie, pretože ho budeme vyslovovať slabo,

jeho výslovnosť na konci slova zaniká.

Skúste si to: song, rang, cling.

Nezabudnite! Ak budú hlásky n a g stáť v slove oddelene, vyslovíme každú zvlášť:

gun - v tomto slove hlásky g a n nestoja vedľa seba, takže vyslovíme každú zvášť: g-a-n

V/v

meno hlásky: (takto ju budeme hláskovať v slovách)

pri čítaní vyslovíme ako: vvv (van, vet, visit)

Túto hlásku budeme vyslovovať podobne ako v slovenskom či českom jazyku.

Pozor! Pri výslovnosti sa horné zuby dotýkajú spodnej pery a zvuk, ktorý vydáme je dlhý: vvv.

Veľmi často si výslovnosť tejto hlásky zamieňame s výslovnosťou hlásky w,

ktorú vyslovujeme s našpúlenými perami.

Nesprávnou výslovnosťou tak môžeme zmeniť význam slov.

Rozdielnou výslovnosťou prvej hlásky sa zmení slovo vesta, vest, na slovo západ , west :).

Skúste si to: v-e-s-t (vest) a w-e-s-t (west)

oo (u/ú)

mená hlások: ouaou(takto ich budeme hláskovať v slovách) alebo double ou

pri čítaní vyslovíme ako: u (book, foot, look ) alebo ú (raccoon, moon, zoo)

Ak pri sebe v slove budú stáť tieto dve hlásky vedľa seba, vyslovíme ich ako krátke u, alebo dlhé ú.

Existuje pravidlo, ktoré nám pomôže rozlíšiť či dvojhlásku oo vyslovím krátko, alebo dlho?

Musím Vás sklamať, ale v tomto prípade žiadne pravidlo neexistuje.

S výslovnosťou Vám môže pomôcť najmä slovník, či už online,

kde si vo veľa prípadoch môžete slovo aj vypočuť, ale aj tradičný knižný slovník.

V oboch prípadoch nájdete vedľa hľadaného slova v anglickom jazyku jeho transkripciu

(slovo zapísané iným grafickým systémom, v tomto prípade ide zjednodušene o systém zvukov).

Ak sa dvojhláska oo v slove vyslovuje krátko, ako napr. v slove book,

transkripcia tohto slova bude vyzerať nasledovne: bʊk

ʊ - vyslovíme ako krátke u.

Ak sa dvohláska oo v slove vyslovuje dlho, ako napr. v slove moon,

transkripcia tohto slova bude vyzerať nasledovne: muːn

- vyslovíme ako dlhé ú.

6. skupina